Definisjon:Passasjekontroll

En forriglingsmessig elektrisk kontroll på at materiell har passert et definert punkt.