Definisjon:Planovergang

Kryssing i samme plan mellom veg og jernbane eller sporveg på særskilt banelegeme.