Definisjon:Plattform

Konstruksjon ved jernbanespor for av-og påstigning av tog.