Definisjon:Plattformbelysning

Armaturer som belyser publikumsarealer på stasjoner og holdeplasser.