Definisjon:Psofometrisk veiing

Vekting av støy i taleområdet. Et psofometrisk filter brukes for å etterligne ørets oppfatning av støy på et talesamband.