Definisjon:Pusteparti

Det område i hver ende av et helsveist spor hvor det skjer langsgående bevegelser av skinnene ved temperaturendringer.