Definisjon:RTU (Remote Terminal Unit)

Begrep som benyttes om understasjoner eller sub-understasjoner i fjernstyringsanlegg.