Definisjon:Relèhus/relèskap

Skap, bygning, kiosk som inneholder teknisk utstyr.