Definisjon:Repetersignal

Repeterer tilhørende hovedsignals signalbilde.