Definisjon:Retningsforrigling

Forrigling som hindrer endring av tillatt kjøreretning på en strekning.