Definisjon:Returkrets

Alle ledere som danner den tilsiktede krets for returstrømmen.
Kilde: NEK 900

Merknad: Dette omfatter ikke negativleder i AT-system.