Definisjon:Returstrøm

Strøm gjennom skinnegangen/returledning fra forbruker til matestasjon.