Definisjon:Ringjord

Jordingselektrode etablert som sammenhengende ring rundt/under bygninger/fundamenter.