Definisjon:Rullende materiell

Skinnegående lokomotiver, motorvogner, vogner og arbeidsmaskiner.