Definisjon:Rykk

Forandring av den ukompenserte sideakselerasjonen pr. tid.