Definisjon:Samlelås

Innretning for oppbevaring av kontrollåsnøkkel (nøkler) med sikkerhetslås eller sperremagnet som sperrer kontrollåsnøkkelen (nøklene) i samlelåsen. Den inngår i låsesystemer for A, B, C, D og S - lås.