Definisjon:Satellittbasert posisjonsbestemmelse

Bestemmelse av posisjon/koordinater til et punkt ved bruk av satellitter som hjelpemiddel, f.eks GPS og GLONASS.