Definisjon:Seksjonsisolator

Isolator i kontaktledningen som kan passeres med hevet strømavtaker.