Definisjon:Signal (Geodata)

Fysisk konstruksjon (varde, søyle, tårn, fotsignal, bardunsignal m.v.) som representerer et geodetisk fastmerke.