Definisjon:Sikkerhetssone

En definert strekning bortenfor sluttpunktet for en togvei. Ingen togvei kan være stilt i sikkerhetssonen, og den skal være fri for materiell.