Definisjon:Sikring

Arbeid for å stabilisere bergmassen, dvs. å hindre nedfall av stein og blokk, der dette er nødvendig.