Definisjon:Sikringspunkt

Geodetisk fastmerke, særskilt for Jernbaneverket, der grunnrisskoordinatene er bestemt ved satellittbasert posisjonsbestemmelse og høydekoordinaten er bestemt ved presisjonsnivellement.