Definisjon:Skiftevei

“Vei” initiert og avsluttet ved skiftesignaler.