Definisjon:Skinneforbinder

Langsgående forbindelse som sikrer elektrisk forbindelse fra en skinne til en påfølgende skinne, eller over mer enn én skinneskjøt.