Definisjon:Skinnefot

Nederste brede delen av en jernbaneskinne.