Definisjon:Skinnelegging

Utplassering av skinner på et jernbanespor.