Definisjon:Skinneoverkantplan

Et tenkt plan som berører begge skinnetoppene i et spor. Forkortes SOK. Se:Sporplan