Definisjon:Skinnetemperatur

Gjennomsnittstemperaturen målt på skinnestegets skyggeside av minst to skinnetermometre.