Definisjon:Skinnevekt

Masse pr. lengdeenhet av skinner.