Definisjon:Skulderbredde

Avstand fra svilleende til ballastskråningens begynnelse.