Definisjon:Sluttpunkt

Signal, skilt eller merke som markerer slutten for en togvei.