Definisjon:Solslyng

Mer enn 25 mm sideveis forskyvning av et jernbanespor, målt over 10 meter lengde, forårsaket av store trykkrefter i skinnene.