Definisjon:Sone for strømavtaker

For en elektrifisert jernbane er dette områder som kan bli spenningssatt når det er feil på en strømavtaker eller på kontaktledningen

Se ytterligere informasjon i Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning#Sone_for_kontaktledning.2C_OCLZ