Definisjon:Spenningsførende del

leder eller ledende del beregnet på å bli strømførende i normal bruk. Ifølge konvensjon inkluderer ikke dette kjøreskinner og tilkoplede deler

[NEK 900 / EN 50122-1, modifisert]