Definisjon:Spennlengde (spenn)

Avstanden mellom en lednings nærmeste opphengingspunkter.