Definisjon:Sperring av linjeblokk

Forrigling som hindrer at det kan stilles signal for kjøring på en blokkstrekning.