Definisjon:Sporets middel

Det punkt hvor avstanden mellom to spor er så stor at det mellom lasteprofilet anbrakt på det ene spor og minste tverrsnitt på det andre spor skal være 100 mm klaring, kurveutslag for begge medregnet.