Definisjon:Sporfelt

En elektrisk krets hvor skinnene i en seksjon av sporet er en del av kretsen, vanligvis med strømkilde tilkoplet i den ene enden og et sporfeltrelè i den andre.