Definisjon:Sporkryss

Konstruksjon som benyttes der to spor skal krysse hverandre.