Definisjon:Sporplan

Plan som går gjennom overkant av begge skinnestrenger. Også plan over sporarrangement.