Definisjon:Sporstabilitet

Jernbanesporets evne til å motstå sideveis forskyvninger.