Definisjon:Sporveksel

Sporkonstruksjon som gjør det mulig å velge mellom to eller flere togveier.