Definisjon:Sporveksel

Sporkonstruksjon som gjør det mulig å kjøre jernbanekjøretøy fra et spor over i et annet.