Definisjon:Sporvekselvarmeanlegg

Komplett fordelingsskap, varmeelementer (stokk-/tunge-skinne etc.) og eventuelt transformator.