Definisjon:Sporvekselvarmeanlegg

Komplett fordelingsskap, varmeelementer (stokkskinne/tunge/kassesville/rådegrav) og ev. transformator.