Definisjon:Sporvekselvarmeanlegg

Komplett fordelingsskap, varmeelementer (stokk/tungeskinne) og eventuelt transformator.