Definisjon:Sporvidde

Den horisontale vinkelrette avstand mellom kjørekantene av de to skinnestrenger målt 14 mm under skinnetopp.