Definisjon:Stoppsikt

Fri sikt, fra bilførers øye og fram til et objekt med en nærmere defi­nert høyde, over den teoretisk minste lengde som medgår til reak­sjon og brem­sing for å stoppe et kjøretøy. Stoppsikt for de ulike typer veger finnes i veg­normalene (Håndbok 017 ”Veg- og gateutfor­ming”)