Definisjon:Strømavtaker

BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term Strømavtaker
forkorting
merknad Strømavtaker bøyes som et vanlig hannkjønnsord, altså en strømavtaker - strømavtakeren - strømavtakere - strømavtakerne
godkjent/godkjend BN, --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 16. jan. 2019 kl. 09:42 (CET)
NYNORSK
anbefalt/tilrådd term Straumavtakar
merknad Straumavtakar blir bøygd som eit vanleg hannkjønnsord, altså ein straumavtakar - straumavtakaren - straumavtakarar - straumavtakarane
godkjent/godkjend BN, --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 16. jan. 2019 kl. 09:42 (CET)
ENGELSK
anbefalt/tilrådd term Pantograph
forkorting Panto.
INFORMASJON
definisjon Strømavtaker er en takmontert anordning til å overføre elektrisk strøm fra kontakttråden til en trekkraftenhet, særlig benyttet ved jernbaner og sporveier.
referanse IEC 60050, IEV 811-32-02
bruksområde Elkraft kontaktledning
ansvarlig/ansvarleg Bane NOR, Teknologi Elkraft
inndato --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 16. jan. 2019 kl. 09:42 (CET)