Definisjon:Sville

Konstruksjonselement som overfører belastninger fra skinnene til ballasten.