Definisjon:Systemhøyde

Avstand mellom senter bæreline og senter kontakttråd målt ved utligger.