Definisjon:Systemjord

konstruksjon av metalliske deler eller konstruksjon som inkluderer sammenkoplete metalliske konstruksjonsdeler, som kan brukes som en jordingselektrode
[NEK EN 50122-1:2011, 3.2.4]

Eksempler er armerte jernbanekonstruksjoner, slik som broer, tunneler, mastefundamenter og armert skinneunderlag.