Definisjon:Temporær overspenning

oscillerende overspenning (ved nettfrekvens) ved et gitt sted, av relativt lang varighet, og som er udempet eller svakt dempet

MERKNAD Temporære overspenninger oppstår vanligvis i forbindelse med driftskoblinger eller feil, for eksempel lastreduksjon, énfasefeil og/eller ulineære forhold (ferroresonans, harmoniske).

IEC 60050, 604-03-12 og NEK 400 202.24

Jernbaneverket: Med "relativt lang varighet" forstås i underkant av ett sekund.